Board logo

標題: 咱上愛的所在【陳其邁競選主題曲】 [列印本頁]

作者: 大車    時間: 2018-9-15 03:13 AM     標題: 咱上愛的所在【陳其邁競選主題曲】

[flash]http://www.youtube.com/v/QCNkDvmHP8o[/flash]

詞 路寒袖
曲 金田一
演唱 林宗興
製作 周恆毅
導演 大維希
.
我的心一直 攏佇遮
海對山 無論生份抑是熟識
咱攏是住佇上天所愛
高雄 這个美麗的所在

日頭上早靠岸的都市
金黃色的海湧聲
叫醒山 掀開雲的被單
伴奏出港都好心晟

有海的溫柔佮山的堅持
看我眼神汝著知影
鬥陣予我挺汝的所愛
招汝佮我完成咱的期待

我的心一直 攏佇遮(宛然每一工)
海對山 我一擺擱一擺徛出來
早就堅心擔起咱的未來

咱的情一直 攏佇遮(唱袂煞的歌)
海對山 無論生份抑是熟識
咱攏是住佇上天所愛
高雄 這个美麗的所在
歡迎光臨 台灣小站 (http://www.mesotw.com/bbs/) Powered by Discuz! 6.0.0